Skip Navigation Links
נושאים נוספים
Expand <div class='abc' width='100%' height='100%' style='padding-left: 3px;padding-right: 3px;'>נושאים נוספים</div>
רסטורציה
הדפסת מעטפות
בית דפוס בתל אביב
מוצרי דפוס
שירותי דפוס
דפוס קבלות
הדפסת הזמנות
 
 
07_wed_inv.jpgנהוג להשקיע זמן ומחשבה בתכנון אירועים משמעותיים בחיי המשפחה אך גם בתכנון אירועים יומיומיים יותר כגון כנסים עסקיים, פוליטיים וארגוניים. הבחירה, העיצוב וההדפסה של ההזמנה לאירוע, חשובים ומשמעותיים לא פחות מהמנות שיוגשו או צבע המפות שיכסו את השולחנות באירוע. ההיפך הוא הנכון - ההזמנה מושכת את לבם של הנמענים הודות לעיצוב ולמלל. רבים גם נוהגים לשמור את ההזמנה כמזכרת לחוויית ההשתתפות באירוע, בייחוד כאשר מדובר בבני משפחה או בחברים קרובים.

אירוע בא ואירוע חולף – אך ההזמנה לעולם נשארת

כיוון שהזמנה לאירוע חגיגי או רשמי נושאת משמעות סמלית ורגשית עבור חתן או כלת השמחה, הרי שכדאי להשקיע בניסוח ובעיצוב שלה ולבחור בסגנון ובמלל שישקפו את הטעם האישי של בעלי השמחה. מובן עם זאת שמראה ההזמנה והתוכן שלה משקפים בסופו של דבר גם את צו האופנה וההעדפות הסגנוניות של התקופה. מראה ההזמנה מותאם בדרך כלל כך שישתלב עם אופי האירוע, היינו רשמי, קליל, מסורתי או חילוני.

הזמנה לחתונה – הדובדבן שבקצפת

טקס הנישואין היה ועודנו אחד הטקסים החשובים והערכיים שישנם. ההזמנה לחתונה אינה ממלאת רק תפקיד של מסירת אינפורמציה בדבר מקום האירוע, שמות בעלי השמחה והוראות ההגעה לאולם, אלא אף מרמזת על הפנימיות, האישיות, האמונות ותפישות החיים של המזמינים. כל אלה משתקפים דרך הטקסט, העיצוב הגראפי ואפילו החומרים שמהם מורכבת ההזמנה.

הזמנה לחתונה – כיצד ואיך התפתח מנהג זה

בתקופה שקדמה לההתפתחות הדפוס ותעשיית הנייר היה נהוג להכריז על קיומם של אירועים חגיגיים וציבוריים במקום התפילה. בד בבד עם התפתחות מכונות הדפוס, החלה גם הדפסת הזמנות לחתונות כדי שיהיה ניתן למסור אותן במקום למסור אותן בעל-פה. כיום בעידן הדפוס הדיגיטלי בפורמט רחב ניתן להדפיס במהירות ובקלות יחסית, גם על גבי סוגי חומרים מגוונים, כך שלא חייבים להדפיס רק על נייר ועדיין מקבלים הדפסה באיכות גבוהה.

סוגי ההזמנות לחתונות רבים ומגוונים בהתאם לאופיים של בעלי השמחה. אפשר תמיד לבחור מתוך קטלוג שבו מככבים נוסחים ועיצובים שונים להזמנות או שאפשר לבחור הזמנה בעיצוב אישי ואפילו לפנות למעצב גראפי במידת הרצון והצורך. ישנו גם מגוון סוגי נייר שעליהם אפשר להדפיס את ההזמנה. נייר הכרומו למשל טוב במיוחד לאלה המעוניינים בהזמנה הכוללת תמונות, בעוד שניירות בעלי מראה טבעי יותר ניתנים להשגה בגוונים שונים המוסיפים נופך ויוקרה לרושם הכללי שיוצרת ההזמנה.

יהא סוג האירוע וההזמנה אשר יהא, הרי שמסירת הזמנה מודפסת מוסיף מימד של חשיבות וערכיות לאירוע ומכובדת לאין ערוך ממסירת הזמנה בעל-פה או דרך הטלפון והמחשב.