Skip Navigation Links
נושאים נוספים
Expand <div class='abc' width='100%' height='100%' style='padding-left: 3px;padding-right: 3px;'>נושאים נוספים</div>
רסטורציה
הדפסת מעטפות
בית דפוס בתל אביב
מוצרי דפוס
שירותי דפוס
דפוס קבלות
מוצרי דפוס – גם שימושי, גם פרסומי
 
 
happenin_card.jpgמוצרי דפוס כבר מזמן אינם אמצעי הקשר היחיד בין עסקים או ארגונים לבין עצמם, בינם לבין הרשויות או בין שני אלה לבין הלקוחות או האזרחים. הטכנולוגיה המודרנית מזמנת לנו דרכים רבות להתקשרות, שרובן ככולם, למעט הפקס, קשורות ברשת האינטרנט אשר שינתה את העולם. ואולם המציאות מוכיחה כי בניגוד לתחזיות, לא פחת השימוש באותם מוצרי דפוס והיא אפילו עלתה. הסיבה לכך פשוטה – בקלות יחסית יכול כל אחד, גם אם הוא מחזיק בעסק קטן או שהוא בעצמו עוסק זעיר, לייצר לעצמו תדמית יוקרתית ורצינית המשדרת מהימנות, תוך שימוש נכון במוצרים מודפסים.
 
מוצרי דפוס – מעט השקעה עם ניחוח של יוקרה
ישנם מספר סוגים של מוצרים כאמור, אשר מעבר לשימוש המעשי בהם הם משמשים גם אמצעי מצוין למיתוג העסק והבאה שלו למודעות של הלקוחות או העמיתים המקצועיים השונים.
להלן מספר מוצרים כאלה:
 
כרטיסי ביקור: אחד האמצעים הבדוקים ביותר להגברת היוקרה של העסק הוא כרטיסי ביקור איכותיים. כרטיסים כאלה ניתן למסור בהזדמנויות שונות לידי לקוחות או שותפים עסקיים, במטרה להיחשף יותר ולחשוף בפניהם יותר את העסק ואת המטרות שלו. הטכנולוגיה המודרנית מאפשרת יצירת כרטיסי ביקור במחירים זולים ובאיכות גבוהה, מה שהופך אותם לזמינים גם עבור עסקים קטנים ובינוניים ואפילו עבור עוסקים זעירים.
 
מעטפות: בעשור האחרות פינתה ההתכתבות באמצעות ניירת מודפסת את מקומה להתכתבות באמצעות דואר אלקטרוני. ואולם למרות הכול, מקומה של הניירת לא נפקד בעולם העסקים המודרני. מעטפות למשלוח מכתבים וביצוע תכתובת עסקית הן מוצרי דפוס מועילים, והן מסוגלות לסייע מאד במיתוג ובנטיעת העסק בתודעה של מקבלי הדואר. עוד מעטפה ועוד מכתב ועוד מעטפה, מקבעות את הסימן המסחרי של העסק או את הלוגו שלו בתודעתם של הנמענים.
 
נייר מכתבים: אחת הבעיות בעולם העסקי נכון להיום היא אבדן הפן האישי ביחסים עסקיים. לעיתים קרובות מכתב אישי קצר אחד בכתב יד יכול לשנות את היחס של הלקוח או הנמען לעסק מן הקצה אל הקצה. בעולם שבו הכול סינתטי, מכתב אישי הכתוב על נייר רשמי של העסק ונושא חותמת שלו, ורצוי מאד בכתב ידו של השולח, מעורר אצל המקבל רגשות אמפטיה.
 
מה הלאה
 
יותר מפעם אחת הוכח כי חוזי שחורות למיניהם טועים פעם אחר פעם. משהומצאה הטלוויזיה הספידו רבים את העיתונים הכתובים וטענו כי המדיה החדשה תחליף אותם. מה שקרה היה ההיפך הגמור – התפוצה של העיתונים עלתה עוד. הטלוויזיה סיפקה גירוי והעיתונות סיפקה את העומק.
 
כניסתה של רשת האינטרנט לחיינו גרמה לרבים לחשוב כי מוצרי דפוס אינן רלוונטיים, ולא כך הדבר. אמנם הנישה והייעוד שלהם השתנו, אבל היום יותר מתמיד מוצרי דפוס הם רלוונטיים, ואפילו יותר מאשר בעבר. מוצרים כאלה יכולים להיות הדרך המועדפת להעברת מסרים אישיים אותנטיים.